بایدها و نبایدهای سفر بالی

به هنگام ورود به معبد های بالی حتما سارونگ ( لباس محلی کشور اندونزی و مالزی ) یا لباس بلند بپوشید اگر روی بدن خود زخم یا جراحتی هم دارید وارد معابد نشوید بالیایی ها بسیار در مورد مذهب خود جدی هستند

موقع خرید کردن در بازارها و مراکز خرید چانه بزنید چانه زنی همراه با لبخند و طنز می تواند میزان تخفیف شما را در خرید بیشتر کند ولی چانه زنی بیش از حد و یا شوخی نکنید

هیچ وقت در بالی به سر کسی دست نزنید مخصوصا کودکان چون به نظر آن ها سر مقدس ترین بخش بدن انسان است

در بالی حتما جهت نوشیدن آب از بطری های آب معدنی استفاده کنید هرگز از شیر آب ننوشید طعم خوبی ندارد و قطعا با مشکل معده مواجه می شوید

هنگام گرفتن و یا دادن چیزی به کسی از هر دو دست خود استفاده کنید هرگز چیزی را با یک دست خصوصا دست چپ خود به کسی ندهید چون این یک بی ادبی محسوب می شود

در هنگام رانندگی در بالی هنگام سبقت گرفتن از یک ماشین بوق های ممتد کوتاه بزنید این یک راه است که دیگران را بابت گذر کردن از کنار آن ها خبر می کنید هیچ وقت در ترافیک دست خود را روی بوق نگه ندارید چون آن های عصبانی می کنید

اگر در بالی به صرف شام دعوت شدید بشقاب خود را خالی نکنید همشیه مقداری غذا در ظرف بگذارید این به نشانه ی آن است که مقداری غذا برای ارائه به خدایان است و به میزبان نشان می دهید که به اندازه کافی غذا خورده اید

هنگام ورود به منزل یا معابد در بالی حتما کفش های خود را در بیارید و هیچ وقت با انگشت پای خود به کسی اشاره نکنید این نشان بی احترامی است

تورهای مرتبط

در حال حاظر تور مرتبط وجود ندارد

مقالات مرتبط

در حال حاظر مقاله مرتبط وجود ندارد